Może to się wydawać dziwne, lecz pomimo iż Belgia jest niewielkim krajem o powierzchni około 30 tys. km², to jest federacją. Składają się na nią trzy człony, z których dwa podstawowe to: Region Flamandzki na północy i Region Waloński na południu. Trzecim członem federacji jest Region Stołeczny Brukseli, obejmujący zespół miejski stolicy. W Regionie Flamandzkim dominuje język niderlandzki, natomiast Region Waloński posługuje się głównie językiem francuskim. Trzecim językiem urzędowym Belgii jest język niemiecki, którym jednak w praktyce porozumiewa się jeden procent mieszkańców.

Belgijskie wymogi dotyczące usług kurierskich należą do najwyższych w Europie oraz na świecie. Paczki Polska – Belgia to termin będący swoistym wyznacznikiem jakości transportu i spedycji.

Jak widać, sytuacja w tym niezbyt wielkim państwie jest dosyć skomplikowana, co nie przeszkadza jednakże Belgom stanowić jednego z najbogatszych społeczeństw świata. Sieć kurierska firmy Ar-Speed oparta jest w dużym stopniu na przesyłkach do Belgii. Aby jednak móc działać na obszarze o tak wysokim współczynniku PKB, trzeba się dostosować do jego wysokich wymagań. Dlatego też hasło Paczki Polska – Belgia można śmiało uważać za synonim najwyższej jakości usług kurierskich.