Ludność Belgii przekracza 11 milionów osób, co przy powierzchni zaledwie 30,5 tys. km² daje bardzo wysoki współczynnik gęstości zaludnienia, wynoszący około 360 osób na km². W przeciwieństwie jednak do wielu innych przeludnionych regionów świata, Belgia jest krajem doskonale zorganizowanym, oferującym swym mieszkańcom wysoki standard życia. Z tego też powodu Belgia stanowi atrakcyjny cel migracji zarobkowych dla wielu Europejczyków, w tym również Polaków.

Ilu dokładnie Polaków przebywa obecnie w Belgii, tego tak naprawdę nie wie nikt. Jest to jednak grupa na tyle duża, że uruchomienie sieci spedycyjnej dla paczek z Polski do Belgii stało się koniecznością.

Dokładna liczba Polaków przebywających w Belgii jest trudna do oszacowania. Z pewnością jednak dane statystyczne, podające wartości w okolicach stu tysięcy osób, należy uznać za zaniżone, gdyż oficjalne wskaźniki zazwyczaj uwzględniają mniej niż połowę stanu faktycznego. Główna grupa polskich imigrantów zarobkowych skupiona jest we Flandrii, czyli w północnej części Belgii. W odpowiedzi na ich zapotrzebowania firma Ar-Speed uruchomiła swoje oddziały w kilku miastach tego regionu, umożliwiając sprawne i szybkie przesyłanie paczek z Polski do Belgii.