Belgia, pomimo swej niewielkiej powierzchni, dysponuje pokaźną siecią dróg kołowych. Według niektórych danych kraj ten posiada aż 145 tysięcy kilometrów dróg, z czego około 1700 kilometrów stanowią autostrady. Tym samym Belgia jest absolutnym liderem w Europie pod względem gęstości dróg, natomiast pod względem gęstości autostrad zajmuje drugie miejsce, zaraz po Holandii. Transport paczek z Polski do Belgii drogami kołowymi ma więc zapewnione komfortowe warunki.

Transport paczek z Polski do Belgii stał się niezwykle pożądaną usługą w momencie, gdy liczba Polaków zatrudnionych w Belgii przekroczyła kilkakrotnie oficjalną liczbę belgijskiej Polonii.

Oficjalne statystyki szacują liczbę Polaków w Belgii na około 80 tysięcy. Liczba ta jednak nie uwzględnia naszych rodaków przebywających tam na kontraktach pracowniczych i w rzeczywistości jest kilkakrotnie większa. Belgia jest bowiem dla Polaków atrakcyjnym krajem migracji zarobkowej ze względu na wysoki poziom płac. Liczna rzesza Polaków w Belgii zrodziła w konsekwencji zapotrzebowanie na solidną firmę kurierską, oferującą transport paczek z Polski do Belgii. Firma Ar-Speed wywiązuje się z tej funkcji bezbłędnie, oferując najwyższy poziom usług.