Prawidłowo spakowana przesyłka:

 • Opakowaniem może być karton lub inny materiał dający gwarancję bezpieczeństwa przesyłki. Nie może on jednak być uszkodzony, czyli: rozdarty, poprzebijany, zamoczony, pognieciony etc.
 • Im więcej zabezpieczeń, tym mniejsze ryzyko uszkodzenia. Dlatego zawartość przesyłki powinna być również wewnątrz opakowania stosownie osłonięta.
 • Należy pamiętać o „wypełniaczach”, czyli zabezpieczeniach amortyzujących zawartość przesyłki wewnątrz opakowania. Mogą to być fragmenty kartonu, styropian, pomięty papier itp.
 • Przesyłka musi się całkowicie mieścić w gabarytach opakowania. Jeżeli po zamknięciu kartonu wystają gdzieś wybrzuszenia, należy użyć większego kartonu.
 • Artykuły szczególnie podatne na uszkodzenia należy zabezpieczać ze szczególną troską, zwracając uwagę na możliwość zgniecenia, wstrząsu, zawilgocenia etc.
 • Prawidłowe opakowanie nie tylko zapewnia bezpieczeństwo transportu przesyłki, ale stanowi również podstawę do składania ewentualnych reklamacji.

O tym prosimy pamiętać w szczególności:

 • W przesyłce nie mogą znajdować się żadne płyny, substancje żrące, ani jakiekolwiek inne produkty niebezpieczne, ujęte w konwencji ADR. Grozi to uszkodzeniem innych przesyłek, opóźnieniem transportu i w konsekwencji surowymi karami (ADR - międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych, sporządzona w Genewie dnia 30 września1957 r. Została ratyfikowana przez Polskę w 1975 r.).
 • Nie wolno sklejać ze sobą pojedynczych opakowań, tworząc z nich jedną przesyłkę. Należy je (bądź ich zawartość) spakować prawidłowo w jeden większy karton.
 • Nieprawidłowe spakowanie przesyłki może być podstawą odrzucenia ewentualnej reklamacji.
 • W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, dotyczących spakowania lub zawartości przesyłki, warto się skonsultować z pracownikiem firmy Ar-Speed.

Pakowanie materiałów delikatnych i kruchych

 • Przedmioty szczególnie kruche (szkło, porcelana etc.) należy przed umieszczeniem w kartonie zabezpieczyć specjalnym materiałem (np. folią bąbelkową). Na zewnętrznej stronie opakowania powinien koniecznie w widocznym miejscu znaleźć się dwujęzyczny napis: „Fragile – ostrożnie szkło!”.
 • Przedmioty takie jak lustra, obrazy oraz tym podobne, czyli podlegające szczególnej trosce, należy zabezpieczyć wielowarstwowo folią bąbelkową i dodatkowo obłożyć wewnątrz opakowania sztywnym kartonem.

Charakterystyka dobrego opakowania

 • Karton musi być dobrej jakości, sztywny i nieuszkodzony, najlepiej z tektury falistej. Należy pamiętać, że najprawdopodobniej na Państwa paczce zostanie postawiona jeszcze jedna lub więcej przesyłek podczas transportu.
 • Nie należy używać kartonów zbyt ciasnych, gdyż ogranicza to zastosowanie materiałów amortyzujących i zmniejsza bezpieczeństwo przesyłki.
 • W przypadku kartonów używanych należy zwrócić szczególną uwagę na stan złączy. Wszelkie uszkodzenia wykluczają użycie takiego kartonu.
 • Przedmioty delikatne najlepiej jest pakować w kartony wielowarstwowe, co zapewni im dodatkową ochronę.
 • Kupując nowy karton warto zwracać uwagę na znaki jakości umieszczone przez producenta.
 • Stosowanie kartonów używanych jest ekologiczne, jednak ich jakość nie może odbiegać od wymaganych norm.

Stosowanie i dobór wypełniaczy

 • W zależności od rodzaju zabezpieczanych przedmiotów, można stosować różnego rodzaju materiały amortyzujące, tzw. wypełniacze.
 • Przykładowymi wypełniaczami mogą być kawałki styropianu, kawałki profilowanego kartonu, gruby granulat piankowy, kawałki prostego kartonu, materiały twardsze (drewno, sklejka etc.).
 • Dobór wypełniaczy sztywnych lub sprężystych powinien być dostosowany do zabezpieczanych przedmiotów wewnątrz opakowania.
 • Wypełniacze powinny uniemożliwić stykanie się poszczególnych delikatnych przedmiotów ze sobą, ze ściankami kartonu, przesuwanie się przedmiotu wewnątrz kartonu, a także powinny tłumić wibracje i przyjmować na siebie wszelkie wstrząsy.
 • Prawidłowo zastosowane wypełniacze nie dopuszczają do kontaktu przesyłki ze ściankami kartonu nawet pod wpływem ściskania.
 • Szczególne rodzaje produktów wymagają opakowań specjalnie dla nich zaprojektowanych. Wówczas należy stosować wypełnienie amortyzujące zgodnie z instrukcją na opakowaniu.
 • Zabezpieczenia wewnętrzne dotyczą wszystkich ścianek opakowania, ze szczególnym naciskiem na ściankę górną (wieko).
 • Stosowanie zbyt drobnych wypełniaczy może doprowadzić do ich przesuwania się wewnątrz kartonu podczas transportu i w efekcie do kontaktu zawartości paczki ze ściankami kartonu.

Właściwa pozycja zawartości przesyłki

 • Podczas pakowania należy zwrócić uwagę na właściwe ułożenie przedmiotów delikatnych i odpowiednie oznaczenie górnego wieka kartonu.
 • Jakiekolwiek przemieszczanie się przedmiotów wewnątrz kartonu powoduje niebezpieczeństwo ich uszkodzenia.
 • Jeżeli podczas wstrząśnięcia kartonem wyczuwalne jest przesuwanie się przedmiotów wewnątrz, należy przesyłkę przepakować ponownie.

Opieczętowanie ochronne

 • Dodatkowym i często wskazanym zabezpieczeniem jest opieczętowanie opakowania taśmą (może to być taśma z tworzywa sztucznego lub zwilżona taśma wzmocniona).
 • Opakowania przesyłek wyjątkowo ciężkich powinny być spięte metalową taśmą.
 • Zalecaną szerokością taśmy są dwa cale, natomiast zalecaną techniką spinania jest podwójna litera T.
 • Materiały niebezpieczne wymagają z punktu widzenia prawa taśmy o szerokości 3 cali.

Etykiety ostrzegawcze

 • Przesyłki delikatne należy oznaczać właściwymi etykietami: „szkło, góra, ostrożnie etc.”
 • Etykiety powinny być trwale przyklejone do opakowania w widocznym miejscu. Nie należy do tego celu używać doczepianych przywieszek, które mogą zostać łatwo zerwane.
 • Etykiet nie należy umieszczać na miejscach opieczętowanych, na powierzchni taśmy pieczętującej, ani na zamknięciach kartonów.

Sprzęt RTV i AGD

 • Jeżeli dysponują Państwo oryginalnymi opakowaniami, to należy je wykorzystać do transportu sprzętu RTV/AGD. W przypadku, gdy oryginalne opakowania są uszkodzone, należy dodatkowo włożyć je do nowego kartonu.
 • Zabezpieczając przesyłkę wewnątrz kartonu (oraz sam karton z zewnątrz) należy postępować analogicznie, jak zostało to opisane w zakładce MATERIAŁY DELIKATNE I KRUCHE.
 • Sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego nie należy bezpośrednio po transporcie podłączać do sieci. Czas, jaki należy odczekać, podany jest zwykle w instrukcji danego sprzętu. Należy jednak uwzględnić przy tym ewentualne wychłodzenie lub zawilgocenie urządzeń.
 • Z elementów oraz części maszyn i urządzeń powinny zostać przed transportem usunięte smary oraz płyny.
 • Należy pamiętać, że większe i ciężkie przesyłki wymagają odpowiednio grubszego opakowania.
 • W przypadku sprzętu RTV/AGD warto jest dodatkowo zabezpieczyć narożniki kartonu.
 • Należy bezwzględnie pamiętać o etykietach ostrzegawczych („ostrożnie!”, „góra” etc.) oraz o właściwym ułożeniu przedmiotu w kartonie.

Zasady pakowania rowerów

 • Siodełko powinno zostać całkowicie obniżone, a kierownica skręcona do pozycji równoległej z ramą roweru.
 • Wszelkie części ruchome oraz delikatne (przerzutki, lampy etc.) należy dodatkowo zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
 • Jeżeli dysponują Państwo oryginalnymi opakowaniami, to należy ich użyć.

Czynniki szkodotwórcze

 • Każda przesyłka podczas transportu narażona jest na wpływ czynników, których całkowite wyeliminowanie jest rzeczą praktycznie niemożliwą. Należą do nich wstrząsy, wibracje oraz nacisk. Naturalnie natężenie tych czynników jest redukowane do minimum ze strony firmy Ar-Speed, poprzez stosowanie nowoczesnego sprzętu oraz rygorystycznych zasad dotyczących przesyłek kurierskich. Niezależnie jednak od tego, najlepszym sposobem na uniknięcie ewentualnych strat jest odpowiednie zabezpieczenie przesyłki.

Podczas pakowania należy pamiętać o tym, że:

 • NACISK ORAZ ZGNIATANIE mogą występować nawet przy gwałtownym zahamowaniu (czego nie da się uniknąć na trasach). Powstaje wówczas siła bezwładności, na którą wpływ ma również masa własna przesyłki.
 • WSTRZĄSY występują najczęściej przy nierównościach nawierzchni. Źle zabezpieczone przedmioty delikatne mogą wówczas ulegać pęknięciom lub ukruszeniom.
 • WIBRACJE są nieodłącznym efektem pracy silnika oraz poruszania się pojazdu. W przypadku niewłaściwie zabezpieczonych przedmiotów delikatnych, mogą one powodować mikropęknięcia. Mogą także być przyczyną przemieszczania się wewnątrz opakowania zbyt drobnego i luźnego granulatu amortyzującego, co w efekcie doprowadza do osłabienia zabezpieczenia.
 • Dlatego też zabezpieczeń nigdy za wiele! Szczególnie istotną rolę odgrywają tu solidne opakowania, wypełnienia amortyzujące oraz materiały izolująco-amortyzujące (np. folia bąbelkowa).
Polska +48

602 320 907

Holandia +31

610 817 600