Obszar Holandii wynosi zaledwie 41 526 km². W tej liczbie całkiem spory odsetek stanowią grunty, które Holendrzy mozolnie od lat wydzierają morzu poprzez osuszanie. Ponieważ proces ten jest konsekwentnie kontynuowany, powierzchnia Holandii wciąż rośnie! Kraj ten zadziwia niemal wszystkich, którzy interesują się jego gospodarką, znamiennym faktem: będąc jednym z najsilniej zurbanizowanych państw świata, Holandia jest jednocześnie czołowym europejskim eksporterem płodów rolnych! Pogodzenie tych dwóch pozornych sprzeczności na tak małym obszarze jest możliwe tylko dzięki perfekcyjnej organizacji.

Obszar Holandii wynosi 41 i pół tysiąca kilometrów kwadratowych i wciąż rośnie. Jakość usług firmy Ar-Speed odpowiada najwyższym standardom i również stale rośnie.

Przedsiębiorstwa z innych państw, funkcjonujące na terenie Holandii, mają więc dogodną możliwość podpatrywania z bliska wartościowych wzorców i wdrażania ich do własnej działalności. Dzięki temu mogą zagwarantować wysoki standard usług, zgodny z holenderskimi wymogami. Firma Ar-Speed nie jest pod tym względem wyjątkiem, dlatego też określenie PACZKI POLSKA – HOLANDIA jest nie tylko kierunkiem naszych usług, ale również kierunkiem rozwoju naszej firmy i gwarancją wysokiej jakości.